“Wij hier kunnen naar het schijnt gemakkelijker begrijpen dat er Papoea-stammen zijn die zich achteruitgezet voelen doordat het gouvernement geen belasting van hen eist, dan dat een beschaafd volk de ambitie heeft een eigen opera, een eigen muziekcultuur, een zelfstandige muzikale betekenis te bezitten…”