“De Geestelijke liederen van Sigtenhorst zijn waarlijk verbijsterend van beaatheid en men verliest elk spoor van houding tegenover een zo dik opgelegde, indrukwekkende cumulatie van naiviteit en affectatie.”

(Willem Pijper recenseert, 1925)