“Ik wilde dat de heer Van Gilse eindelijk eens tot het inzicht kwam dat het accompagneeren talenten, laat ik zeggen: eigenschappen, vraagt waarvan hij zelfs de rudimenten niet bezit.” (1920)