“Het land dat na Wagner zijn internationale reputatie zag ineenschrompelen door het opkomen, eerst van Richard Strauss en Reger, later van Hindemith c.s. pleegt met de laatste gebeurtenissen, in muzikaal opzicht, zelfmoord. Het werd een tot dusverre nog niet opgetekend laagtepunt van cultureel besef.” (1936)